Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Objednání

Zákazník musí během objednání uvést platnou adresu, další kontaktní údaje (email, telefon) a zvolit způsob platby. Potvrzením objednávky se zákazník zavazuje k odebrání vybraného zboží a k uhrazení příslušné částky.

Platba

Nakupující má možnost volit mezi platbou dobírkou a platbou osobně při převzetí.

Vyřízení objednávky

Při provedení objednávky budete co nejdříve kontaktováni, objednávka Vám bude potvrzena spolu s cenou. Při standardním průběhu vyřízení objednávky probíha komunikace mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím emailů.

Poštovné a balné

 Při odeslání jakékoliv objednávky si účtujeme poštovné a balné stanovené platnými poštovními tarify. Minimální expediční poplatek činí 75,- při doporučenné zásilce od 120,- při dobírce.

Převzetí zboží od České pošty

 Doporučujeme všem zákazníkům pečlivě překontrolovat zboží při jeho převzetí a to i v případě, že zásilka nejeví jakékoli známky poškození. Pokud se stane, že je zboží poškozeno,  je nutné zahájit reklamační řízení na nejbližší pobočce České pošty a to nejpozději druhý pracovní den od převzetí zásilky. Později nelze jakékoli transportní škody uplatňovat.

Vrácení zboží

Na základě zákona č. 367/2000 Sb. má zákazník právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží nesmí vykazovat známky použití a nesmí být jakkoli poškozeno.

 

 

Foliování - návod k aplikaci

 Foliování- speciální technologie v povrchových úpravách. K dispozici jsou
 desítky dekorů na nanášecích foliích (karbon, kevlar, broušené kovy, dřevo,
 mramor aj.), které lze přenést na jakékoliv trojrozměrné předměty z libovolných
 materiálů-plasty , kov, dřevo , keramika atd. V kombinaci s různou barvou
 podkladu můžete mít svůj originální, jedinečný design. Celý postup nanášení je
 jednoduchý a lze jej provádět i bez jakýchkoliv speciálních pomůcek. Spočívá v
 uložení folie na vodní hladinu předepsané teploty, nastříkání Aktivátoru FL002
 na folii a správném vnoření dekorovaného předmětu do vody přes folii. Předmět se
 před dekorováním nastříká potřebným odstínem barvy a po dekorování se
 přelakuje.
 V naší nabídce najdete vše, co k foliování budete potřebovat. 
Pro profesionální práci je doporučen Foliovací tank , který umožňuje
 dosahovat opakovatelných výborných výsledků s vysokou efektivitou.
 
Pracovní postup :
 
1. Bezpečnost práce
 Při práci používejte latexové rukavice, při používání Aktivátoru FL002 a dalších
 materiálů ve sprejích ( primer, základní barva, vrchní lak) pracujte v dobře
 větraných prostorách, nevdechujte výpary a chraňte oči ochrannými brýlemi.
 2. Příprava povrchu
 Nejprve zamaskujeme olepením části předmětu, které nechceme foliovat. Použijeme
 voduvzdorné pásky
 
Pokud budeme foliovat povrchy, které již byly lakovány ( litá kola, helmy,
 lakovaná vnější zrcátka) bude příprava jednoduchá – povrch jemně obrousíme (hr.
 600-1000, scotchbrite),odstraníme prach nejlépe stlačeným vzduchem, očistíme a
 odmastíme např. syntetickým ředidlem.
 Pokud chceme foliovat nové díly a díly bez povrchové úpravy, musíme je nejprve
 připravit :
 -plastové díly – čistý a odmaštěný povrch nastříkáme základem-primerem na plasty
 a pak plničem (vhodný typ je např sprej 2K Primer-No598 kód PL024 a sprej Plnič
 M4064 kód AL014, můžete použít i primery na plasty a plniče prodávané v
 hobbymarketech).
 -kovové díly – ty je třeba nastříkat základní barvou.
 Připravených ploch se již nedotýkejte holýma rukama !
 3. Barevný podklad
 Nyní je třeba povrch nastříkat foliovaný díl vhodným odstínem barvy, který v
 kombinaci s typem folie vytvoří příslušný efekt. Doporučené kombinace
 barva-folie jsou uvedeny níže, experimenty jsou bez hranic !
 Barvy můžete zakoupit opět v hobbymarketech nebo prodejnách barev i autodoplňků.
 Pokud nejsou značeny v odstínech RAL, vyberte blízký odstín z jiných
 vzorkovnic.
 Vybranou barvou nastříkejte foliovaný díl, stříkejte křížem , ze stejné
 vzdálenosti, ve dvou tenkých vrstvách, tak aby barva všude dobře kryla. Nechte
 zaschnout cca 1 hodinu.
 
- 3 -
 4. Příprava folie
 NOSNÁ FOLIE NESMÍ BÝT VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ NEBO BÝT POTŘÍSNĚNA VODOU. PŘI
 MANIPULACI S NÍ MĚJTE VŽDY SUCHÉ RUCE!
 Nyní vezměte nosnou fólii a vyřízněte ji kolem dokola asi o 5 cm větší, než je
 plocha foliovaného dílu. Odstřihněte cca. 5 – 6 cm dlouhé kusy lepicí pásky a
 tyto nalepte s cca.10 cm odstupem na okraj fólie, pruh lepicí pásky přeložte v
 prostředku a slepte k sobě.(Nalepení lepicí pásky na fólii zajistí, aby se tato
 při pokládání na hladinu vody nesvinula!). Alternativou olepení krajů je jejich
 naře- zání „na třásně“ Nyní prověřte, která strana fólie se má položit na vodu
 tak, že si navlhčíte palec a ukazováček. Potom vezměte okraj fólie mezi palec a
 ukazováček a zkuste, která strana fólie se lehce lepí na prst. Strana nosné
 fólie, která lepí, se následně pokládá na hladinu vody.
 5. Foliování
 Pro vlastní nanesení folie na předmět budete potřebovat nádobu s vodou, jejíž
 teplotu při foliování musíte udržovat na 33°C +- 3°C .Nádoba by měla být nepatrně
 větší, než je fólie, kterou budete vkládat. Folie se totiž působením aktivátoru
 roztahuje ,ale nadměrné roztažení není pro dobrý výsledek žádoucí. Profesionálně
 při použití Foliovacího tanku FL001 se folie „zarámuje“ posuvnými vodítky, ve
 větší nádobě můžete rámování nahradit např. nalepením vhodné lepící pásky do
 nádoby. Nyní vezměte fólii a bez bublin ji položte na povrch vody. Nejlépe se
 Vám to podaří, když uchopíte fólii za jeden roh a potom ji pouze jedním rohem
 opatrně položíte na vodní hladinu. Větší rozměry folií pokládejte raději ještě s
 druhou osobou Poté nechte na hladinu vody pomalu sklouznout zbytek fólie.
 Nyní počkejte 1 minutu , fólie se tzv.„rozmočí“.
 Během čekání protřepávejte aerosolové balení Aktivátoru – Foil Activator aerosol
 FL002, cca 30 sekund. Po uběhnutí 1 minuty nastříkejte Aktivátor rovnoměrně ze
 vzdálenosti cca 20 cm jako tenký film na nosnou fólii.Pozor na aerosolové
 výpary, nevdechujte!. Nyní ponořte ošetřovaný díl (během 5 sekund) podle popisu
 v kroku 7.Aktivátor se nesmí dostat na předměty určené k nanášení folie !
 
Vezměte upravovaný díl a ujistěte se, zda je upravovaný díl zcela suchý!
 Ponořujte jej shora přes nosnou fólii pomalu do vody. Dávejte přitom pozor na
 to, abyste udržovali při ponořování úhel cca. 20°- 30°. Při ponořování
 neodtahujte díl do strany, ale ponořujte jej přímo, bez bočního pohybu. Postup
 ponořování
 (od dotknutí se dílu nosné fólie po kompletní ponoření do vody) by měl trvat,
 podle velikosti a tvaru předmětu, mezi 3 a 10 sekundami. Nyní díl opět z nádoby
 vytáhněte. Jsou-li na něm ještě zbytky nosné fólie, nehraje to žádnou roli.
 - 4 -
 
Povrchově upravený díl nyní odložte na cca. 5 až 10 minut stranou.
 K odstranění zbytků nosné fólie oplachujte povrchově upravený díl asi 5 – 10
 minut pod tekoucí teplou vodou. Můžete přitom rukavicemi opatrně povrch otírat.
 Jakmile jsou gelovité zbytky fólie bezezbytku odstraněny, můžete ošetřený díl
 vysušit vysoušečem vlasů. Bez ochranných rukavic se povrchově upravené plochy
 nedotýkejte.
 6. Lakování
 V posledním pracovním kroku opatřete již dokonale suchý povrchově upravený díl
# vrchním lakem. Použijte např.sprej Lak na metalízu M4009 kód AL015, Lak hedvábný
 lesk B300, kód PL064 nebo Lak mat lesk B301, kód PL065. Nejdříve protřepávejte
 aerosolový obal po dobu cca. 3 minut a následně nastříkejte v několika vrstvách
 křížem na díl. 2 – 3 vrstvami vrchního laku dosáhnete požadovaného 3-D efektu a
 povětrnostním podmínkám odolného vrchního nátěru. Vady na laku můžete ji
 nejdříve po 24 hodinách doby schnutí vyleštit Pro dosažení extrémně odolných
 povrchů můžete díl s hotovou povrchovou úpravou dát do autolakovny a nechat jej
 opatřit 1 až 2 vrstvami dvousložkového bezbarvého vrchního laku.
 Pro dosažení bezchybných výsledků je třeba získání cviku a zkušeností, začněte
 proto nejdříve s menšími díly a jednoduššími tvary.
 7. Nejčastější chyby
 Foliovaný předmět není po nanášení bezchybný,vytvořily se bubliny.
 a)Při pokládání nosné fólie na vodu zůstaly pod fólií uzavřené vzduchové
 bubliny. Proto nemohla voda na místě vzduchových bublin pod nosnou fólií při
 ponoření otisknout barevnou informaci na předmět. Položení nosné fólie na vodu
 by měly provádět 2 osoby podle popisu viz výše. Nebo jste ponořovali předmět v
 příliš plochém úhlu, zvětšete úhel ponořování.
 b)Bublinky na povrchu - nastříkali jste příliš málo Aktivátoru.Vlhkou latexovou
 rukavicí lehce a opatrně „bublinky“otřete. Případná viditelná vadná místa nejsou
 zpravidla po nastříkání lesklého vrchního laku vůbec nebo téměř vůbec vidět.
 Vzorek se při oplachování dílu rozmazává.
 Po nanášení jste oplachovali příliš brzy. Nechte díl klidně 5– 10 minut ležet a
 potom jej opláchněte pod teplou vodou. Nebo jste nastříkali příliš mnoho
 prostředku Aktivátor na nosnou fólii. Tím tento působí jako dělicí vrstva mezi# barevnou informací a adhezní        mezivrstvou!
 Vzorek je na upraveném dílu křivý a zdeformovaný.
  Díl nebyl ponořen dostatečně klidně. Stává se to především u velkých a těžkýchdílů

 V prohybu nebo v rohu dílu vzorek chybí.
 Při ponořování dbejte na to, aby se neuzavřely vzduchové bubliny, resp.
 ponořujte díl ve strmějším úhlu, aby všechen vzduch mohl uniknout!
 Lze foliování při špatném výsledku opakovat ?
 Nepodaří-li se Vám nanášení napoprvé, nic se neděje. Po opláchnutí nechte díl
 uschnout a znovu naneste podkladovou barvu. Následně můžete postup nanášení
 provést znovu.

Nákupní košík

Košík je prázdný

Novinky
Zákazník